Oferta

Przykładowe prace, jakie wykonujemy:

  • instalacje i sieci niskoprądowe (teletechniczne, teleinformatyczne),
  • instalacje bezpieczeństwa (SAP, DSO, Oświetlenie awaryjne),
  • instalacje i systemy alarmowe (monitoring CCTV, Kontrola dostępu, SSiW),
  • instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne niskiego i średniego napięcia,
  • instalacje oświetlenia ulic, parkingów, parków,
  • instalacje iluminacji obiektów.